Stefanie Lewis is a European and UK patent attorney based in the Netherlands. She enjoys getting to know her clients and their goals, and gives clear, practical advice.
 
Stefanie has experience working with a wide variety of clients, ranging from small start-up companies and spin-offs to large multinationals. During her career, Stefanie has developed a wealth of experience in handling patents in technologies including medical devices, software and electronics. In particular, Stefanie has specialist knowledge and a keen interest in relation to medical imaging and radiotherapy, as well as the ever-evolving legal complexities of software protection in Europe. She speaks English, French and Dutch.
 
In addition to her client work, she has been working as a tutor for the legal qualification exam (EQE paper D) since qualifying, and is active in training new members of the profession. She has garnered a considerable reputation for her patient teaching style and extensive legal expertise, and continues to help dozens of trainees pass the qualifying exams each year. Her calm and considerate approach to providing training, as well as her thorough legal understanding, translates across to her professional work, where Stefanie’s working style is praised by inventors and in-house counsel alike.
 
Stefanie joined Kilburn & Strode in July 2021, after working in another patent firm in the Netherlands. Prior to joining the profession, Stefanie completed her PhD in Physics. Her doctoral research focussed on developing a Bayesian analysis method for baryon spectroscopy.

Dutch

Stefanie Lewis is een Europees en Brits octrooigemachtigde gevestigd in Nederland. Ze vindt het waardevol om haar cliënten en hun doelen te leren kennen, en geeft duidelijk, praktisch advies.
 
Stefanie heeft ervaring in het werken met een grote verscheidenheid aan cliënten, van kleine start-ups en spin-offs tot grote multinationale bedrijven. Tijdens haar loopbaan heeft Stefanie ruime ervaring opgedaan met de behandeling van octrooien in technologiegebieden zoals medische apparatuur, software en elektronica. Stefanie heeft in het bijzonder specialistische kennis van medische beeldvorming en radiotherapie, alsook in de steeds evoluerende juridische complexiteit van softwarebescherming in Europa. Ze spreekt Engels, Frans en Nederlands.
 
Naast haar werk voor cliënten is ze sinds haar kwalificatie werkzaam als tutor voor het Europees octrooiexamen (EQE paper D) en is ze actief in het opleiden van nieuwe leden van de beroepsgroep. Ze heeft een aanzienlijke reputatie opgebouwd door haar geduldige manier van lesgeven en haar uitgebreide juridische expertise, en helpt nog steeds elk jaar tientallen cursisten om te slagen voor de examens. Haar kalme en bedachtzame aanpak bij het geven van trainingen, evenals haar grondige juridische kennis, vertaalt zich naar haar dagelijkse werk, waar haar werkstijl wordt geprezen door zowel uitvinders als in-house counsel.
 
Stefanie is sinds juli 2021 werkzaam bij Kilburn & Strode. Hiervoor was ze werkzaam bij een ander octrooibureau in Nederland. Voordat ze octrooigemachtigde werd, voltooide Stefanie haar PhD in de natuurkunde. Haar promotieonderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een Bayesian analysemethode voor baryonspectroscopie.

Qualifications

European Patent Attorney
Chartered UK Patent Attorney
PGCert, Intellectual Property Law – University of Bournemouth
PhD Physics – University of Glasgow
 

Memberships

Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA)
The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
The Netherlands Institute of Patent Attorneys (Orde van Octrooigemachtigden)